Idea Bank

Standard wyposażenia placówek Idea Bank. Projekty i realizacja 30 oddziałów Banku w latach 2011-15 w Polsce, w Rosji i na Ukrainie.