Idea Hub

Standard wyposażenia placówek Idea Hub. Projekty i realizacja 7 oddziałów Banku w latach
2014-16 w Polsce.